Tactical surveillance

Ons programma 'Tactical surveillance'

Het Tactical Surveillance Program (TSP) biedt jou de basiskennis en tools om op een veilige en verantwoorde manier observaties uit te voeren in opsporingsonderzoeken en of informatievoorziening.

Leerdoel en resultaat

Algemeen leerdoel

Het als observant kunnen verrichten van observatie werkzaamheden ter informatie vergaring en waarheidsbevinding. Dit op een wijze waarbij er zo min mogelijk risico afbreuk wordt gedaan aan het onderzoek, en de eigen veiligheid wordt gewaarborgd.

Resultaten

De deelnemer is na het programma in staat:

 • zijn/haar eigen gedrag en die van collega’s te herkennen, aan te passen en op te gaan in de omgeving om daarmee hun anonimiteit te kunnen waarborgen;
 • uit te leggen hoe waar te nemen en benoemen wat de valkuilen en risico’s zijn;
 • om een verkenning uit te kunnen voeren en een te analyse maken ten einde een tactisch plan te kunnen opstellen voor een effectieve waarneming en een zo laag mogelijke risico afbreuk;
 • om op een tactische onopvallende wijze een observatie uit te voeren zowel statisch (observatiepost) als dynamisch (mobiel) als groep en individu;
 • uit te leggen op welke wijze technische hulpmiddelen op een juridische verantwoorde en effectieve wijze ingezet kunnen worden;
 • om met de aangedragen kennis, tools, tips en oefeningen zichzelf, en collega’s, verder te ontwikkelen (leercyclus = abeidsprotocol).

Het programma

Het Tactical Surveillance Program is een op maat ontwikkelde opleiding dat aansluit bij de behoeften van de deelnemers, de context en omgeving waar de observaties plaats vinden. Het is didactisch verantwoord opgesteld door een opleidingskundig-specialist en inhoudelijk door ervaringsdeskundige trainers.

Het is hiermee een praktijkgerichte opleiding waarin inzichten en tools worden gegenereerd waar de deelnemer en of team kan door ontwikkelen. Dus alleen noodzakelijke theorie en veel doen, ervaren en reflecteren. De opleiding bestaat uit de onderdelen:

 • Waarnemen en psychologische aspecten bij waarnemen
 • Wettelijke kaders (NL-wetgeving m.b.t. observatie en middelen)
 • Communicatie
 • Training non-politioneel gedrag & covert personality
 • Voorbereiding, planning en veiligheid
 • Tactical Static Surveillance
 • Inrichten Statisch Observatiepost
 • Urban & Rural camouflage
 • Basis tactiek
 • Technische hulpmiddelen (fotografie/video)
 • Basis tactiek (te voet, voertuigen, openbaar vervoer)
 • Communicatie
 • Contra observatie
 • Tactical Dynamic Surveillance
 • Static Obs Web (voor gebieden met hoog risico afbreuk)

Doelgroep

Tactische rechercheurs van politie en Koninklijke Marechaussee en operationele medewerkers bij particuliere beveiligingsorganisaties/ recherchebureaus.

Duur van het programma

 • De opleiding is 6 dagdelen (3 dagen) en wordt gegeven in Hoofddorp
 • Eventueel in overleg is een avondoefening mogelijk (waarnemen bij duisternis)
 • Minimaal 4 deelnemers, maximaal 8 deelnemers

Kosten

€ 1295,00 exclusief BTW per deelnemer.

De trainers

 • De trainers zijn senior experts op het gebied van observatie, recherche in verschillende observatiedisciplines; dynamische en statische observatie, toepassen van technische hulpmiddelen, non-politioneel gedrag en heimelijke operaties in binnen en buitenland.
 • Ook zijn zij specialist in securitywerkzaamheden waar observeren een kerntaak is - Predictive Profiling -, Search Detect & React.
 • De trainers zijn naast hun expertschap ook ervaren docenten binnen het veiligheidsdomein.