Security awareness op het werk

Onze training 'Security awareness op het werk'

Het is niet ons dagelijkse bezigheid om ons te ontfermen over onze veiligheid.

Of toch wel? Wat heb jij net gedaan toen je jouw huis verliet, of je auto? Deed jij die niet op slot? Waarom ben jij zo alert op het verkeer om je heen? Verbluffend hoeveel dingen jij doet op een dag die te maken hebben met veiligheid. In deze training maken we jou bewust van de capaciteiten die je brein heeft en hoe jij die kan toepassen binnen je werk en dit als onderdeel van je taken kan laten zijn. Leer ook wat de gevolgen kunnen zijn voor de organisatie of bedijf en uiteindelijk ook voor jezelf en je collega’s, cliënten en bezoekers.

Leerdoel en resultaat

Door de safety en security sensitiviteit te ontwikkelen en aan te zetten mogelijke schade te voorkomen of beperken aan mens, assets, processen, financiën en imago.

Inhoud van de training

  • Security & safety-hazards
  • Gevolgen voor mens en organisatie
  • Safety & security mindset
  • Preventieve maatregelen
  • Werkafspraken & beleid

Doelgroep

Bedrijven en organisaties.

Duur van de training

  • De duur van deze traing is 3 uren
  • Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelenemers

Kosten

€ 235,00 exclusief BTW per deelnemer

De trainers

  • De trainers zijn senior experts op het gebied van observatie, recherche in verschillende observatiedisciplines; dynamische en statische observatie, toepassen van technische hulpmiddelen, non-politioneel gedrag en heimelijke operaties in binnen en buitenland.
  • Ook zijn zij specialist in securitywerkzaamheden waar observeren een kerntaak is - Predictive Profiling -, Search Detect & React.
  • De trainers zijn naast hun expertschap ook ervaren docenten binnen het veiligheidsdomein.