Real leadership

Onze training 'Real leaderschip'

Real Leadership©, is gebaseerd op ervaringen en studies die gericht zijn op de integrale werking van menselijke factoren in de context van de totale werkomgeving. Real Leadership© kan ervoor zorgen dat je meer grip krijgt op eigen functioneren en je positie verstevigd. De trainingen zijn praktisch van opzet met aandacht voor je eigen persoonlijke situatie. Optioneel kan je gecoacht worden en je ontwikkeling monitoren. SIDIS biedt een trainings- & coachingstraject waarbij alle belangrijke elementen die van invloed zijn op leiderschap worden belicht.

De visie, missie en waarden van SIDIS worden vertegenwoordigd door een lange historie van brede ervaringen, opleidingskundige onderbouwing en pragmatische toepassing.

Leerdoel en resultaat

Algemeen leerdoel

Door de trainingen krijg je inzicht in communicatietechnieken en een eigen voorkeursstijl waarmee je jouw medewerker(s) kan motiveren. Je vergroot je eigen talenten en vaardigheden om conflicten en emoties te hanteren. Je krijgt gedurende het traject opdrachten mee om het geleerde in de praktijk toe te passen om vervolgens samen met je coach te reflecteren. Hierdoor wordt jouw zelflerend vermogen versterkt en vormt daarmee de belangrijkste bouwsteen om je eigen ontwikkeling te kunnen managen.

Resultaat

Na het traject ben je in staat om het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers te stimuleren, zodat het zelfdenkend en probleemoplossend vermogen toeneemt en medewerkers het gevoel krijgen dat zij niet werken voor jouw organisatie maar de organisatie zelf zijn.

Doelgroep

“Real Lesadership©” is bestemd voor iedereen die leiding geeft aan medewerkers op uitvoerend en beleidsniveau. Deelnemers aan het traject hebben functies zoals ploegleider, voorman, teamleider, uitvoerder, chef, et cetera.

Je geeft bij voorkeur leiding aan mensen uit de praktijk, Je bent daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, werkplanning en teamresultaten.

Duur van de training

  • 2 dagdelen (2 x 4 uur)
  • + Individuele strippenkaart voor 2 x 1 uur coaching per deelnemer
  • Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers

Kosten

€ 695,00 exclusief BTW per deelnemer.