Predictive profiling

Onze programma 'Predictive profiling'

Het stoppen van criminele en subversieve activiteiten staan bij vele burgers, organisaties en de overheid hoog op de agenda. Het kost de belastingbetaler miljarden per jaar. Tevens gaat dit ten koste van de gastvrijheid en gevoel en van veiligheid en beleving van het evenement of openstelling. Hoog tijd dat wij die tendens gaan doorbreken door een andere aanpak.

Binnen het veiligheidsdomein wordt personeel steeds vaker opgeleid in Predictive Profiling of SDR; Search, Detect & React, een systematiek die in Israël al vele jaren wordt toegepast bij het, in een preventieve fase, onderkennen van criminele, subversieve en terroristische intenties. Preventief i.p.v. reactief.

Huidige securitysystemen identificeren de indicatoren van gewelddadige gedrag om een risico assessment uit te voeren maar missen een sterke psychologische basis of empirische validatie. Daarbij is niet iedere beveiliger, veiligheidsmedewerker, gastvrouw/heer, steward(des) of organisatie competent in het onderkennen, analyseren en aanpak van verdacht en subversief gedrag.

De Tactical Predictive Profiling methode

Tactical Predictive Profiling ©SIDIS-Academy 2019 onderscheid zich door een praktische tactische toepassing die is ontworpen uit de jarenlange ervaringen en praktijk van onze operators en trainers die een jarenlange ervaring hebben dienend bij elite-eenheden in heimelijke operaties als opsporing & observatie van zware criminaliteit en terrorisme, Security Risk Management in High Risk Environments, persoonsbeveiliging (DKDB/BSB), Counter surveillance, Counter attack teams en vluchtbeveiliging (Air Marshals).

Werkwijze

Onze TPP-systematiek© kenmerkt zich, naast de psychologische en fysieke profilering en Modus Operandi (werkwijze) van kwaadwillende of subversieve handelingen, ook de tactische procedures om naast de detectie ook de analyse om deze intenties te bevestigen of te ontlasten en te handelen binnen de context van de cursisten. Hierbij wordt bij een positieve analyse, verdacht, subject actief gevolgd en overdragen aan de juridische verantwoordelijken.

Als tool kan de operator bij twijfel de persoon een prikkel geven door op een gastvrije wijze hem of haar aan te spreken of dat te laten doen door een geüniformeerde beveiliger. Voor iemand die geen kwaad in de zin heeft kan dit overkomen als belangstelling of interesse, voor een kwaadwillende als betrapt met de daarbij zichtbare fysieke en verbale stress en indicatoren van criminele werkwijze.

Het toepassen van TTP methode is onzichtbaar voor publiek en gaat op in de omgeving door “urban-camouflage” en “non-politioneel gedrag”; kleding, accessoires en gedrag aangepast aan de context van de omgeving en/of evenement. De uitvoering wordt deel van je dagelijkse werk.

De cursusinhoud

De TPP methode wordt aangeboden in een leertraject. Dat houdt in dat de basis opleiding van 2 dagdelen een vervolg kent om de vaardigheden ook in praktijk en on- the-job te leren toepassen. Leerpsychologie leert ons dat pas na 3 jaar met herhalingsmomenten de vaardigheden zijn ingesleten en de kennis in het langetermijngeheugen is geborgd.

De kennis en ervaringen en de leermethoden van onze trainers en ervaringsdeskundigen is zo boeiend dat leren bijna vanzelf gaat. De bijeenkomsten zijn interactief met praktijkgerichte werkvormen die passend zijn voor de werkomgeving van de cursisten.


Doelgroep

Iedere medewerker. In eerste instantie die medewerker met klantcontact. Echter levert de implementatie van predictive profiling binnen de gehele organisatie een optimalisatie van het succes er van.

Plaatsen en locaties van toepassing:

Evenementen, luchthavens, treinstations, gebouwen publiek/overheid, steden, wijken, snelwegen, grensovergangen, (on) bewaakte terreinen, bijeenkomsten, winkels, bedrijven, musea, publiek plaatsen, horeca, etc.

Duur van de cursus

  • 3 jarig programma
  • Jaarlijks 1 dag plenaire training, gevolgd door 1 oefendag en 1 dag training on-the-job
  • Minimaal 8, maximaal 10 deelnemers per klas
  • Let wel: maatwerk mogelijk

Kosten

Jaar 1: € 565,00 exclusief BTW per deelnemer.

Jaar 2: € 465,00 exclusief BTW per deelnemer.

Jaar 3: € 465,00 exclusief BTW per deelnemer.

De trainers

  • De trainers zijn senior experts op het gebied van observatie, recherche in verschillende observatiedisciplines; dynamische en statische observatie, toepassen van technische hulpmiddelen, non-politioneel gedrag en heimelijke operaties in binnen en buitenland.
  • Ook zijn zij specialist in securitywerkzaamheden waar observeren een kerntaak is - Predictive Profiling -, Search Detect & React.
  • De trainers zijn naast hun expertschap ook ervaren docenten binnen het veiligheidsdomein.