Mentale weerbaarheid hulpverlener

Onze training 'Mentale weerbaarheid hulpverleners'

Uit Nederlands en Zweeds onderzoek blijkt dat ongeveer 13%-15% van de hulpverleners symptomen heeft die voldoen aan de criteria voor PTSS. De hulpverleners zelf gaven in het Nederlandse onderzoek als belangrijkste belastende omstandigheden in het werk:

 • het zien en moeten omgaan met verwonde of dode kinderen en hun ouders,
 • andere ernstige ongelukken of verwondingen bij volwassenen en
 • de gevolgen van zelfmoord(pogingen).

Echter ook organisatorische oorzaken worden genoemd:

 • Gebrek aan steun en erkenning van de leidinggevende en collega’s na een ingrijpende gebeurtenis als belangrijke chronische oorzaak van stress en ook
 • Verkeerde informatie over de situatie ter plaatse of de conditie van de slachtoffers.

De incidenten die tot de ontwikkeling van een PTSS kunnen leiden komen relatief vaak voor: 66% heeft een ingrijpend incident meegemaakt in het afgelopen jaar en ongeveer 45% heeft gemiddeld 4 of meer kritische incidenten in de laatste 5 jaar meegemaakt.

Doelstellingen van de training

 • Door bewustzijn van de effecten bij stress en stressmanagement, weerbaarder kunnen zijn in stress- situaties,
 • De negatieve gevolgen eerder signaleren zodat erger kan worden voorkomen,
 • Door bewustwording van het probleem meer draagvlak en begrip vanuit de organisatie, management, collega’s en thuisfront,
 • Via erkenning van, bewustwording van, inzicht in & handelen bij stress.

De trainer

Jouw trainer is een ervaringsdeskundig m.b.t. PTSS en heeft zijn sporen verdient in oorlogsgebieden en high Risk Environments, Speciale Operaties, Arrestatie en observatieteams en opleidingen voor Algemeen commandanten en Officieren van Dienst GHOR.

Door zijn ervaringen en affiniteit met ambulancepersoneel weet hij de medewerkers te boeien en te leveren wat zij nodig hebben. Door zijn praktijkervaring kan deze docent de leerstof op een interessante en prikkelende wijze brengen zodat zijn boodschap lang blijft nagalmen en de deelnemers echt iets kan bieden om hen te beschermen tegen de negatieve gevolgen op lange termijn van stresstrauma’s.

Doelgroep

Zorgmanagers, ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen, ondersteunend personeel in de zorg, zorgconsulenten, politie, brandweer, gevangeniswezen, trainers, enz.

Duur van de training

 • De training duurt 1 dagedeel (4 uren)
 • Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Kosten

€ 285,00 per deelnemer