Investigative interviewing

Onze training 'Investigative interviewing'

Deze Gespreks Management-benadering biedt jou de kennis, het inzicht en de hulpmiddelen om maximale onthulling door elke geïnterviewde te vergemakkelijken om je onderzoeksdoel en -doelstellingen te bereiken. In de kern is de Gespreks Management Benadering een canvas voor transparantie en ethisch gedrag, evenals respect voor de individuele en professionele expertise: kwaliteiten die het toepasbaar maken in elke onderzoekscontext, ongeacht of deze wordt uitgevoerd door de politie particuliere onderzoeksinstanties of door advocaten, zowel in Nederland als internationaal.

De methode maakt gebruik van het PEACE-model voor onderzoek bij het afnemen van interviews. De cursus bevat een duidelijke uitleg over hoe een gesprek werkt en hoe een werkrelatie tot stand komt; de realiteit van beïnvloeding, overtuiging en onderhandeling; de processen van vertellen en luisteren; hoe mensen delict gerelateerde ervaringen onthouden en vergeten; hoe zij hun herinnering aan delict gerelateerde details kunnen helpen en hoe ze de juiste vraag op het juiste moment op de juiste manier kunnen stellen.

Leerdoel en resultaat

De ondervrager/interviewer is na het volgen van de cursus in staat om op een ethisch verantwoorde wijze een subject te horen/interviewen om de juiste waarheidsvinding te achterhalen en te horen wat er niet gezegd wordt(op start niveau).

Inhoud van de training

De methode maakt gebruik van het PEACE-model voor onderzoek bij het afnemen van interviews. De cursus bevat een duidelijke uitleg over hoe een gesprek werkt en hoe een werkrelatie tot stand komt; de realiteit van beïnvloeding, overtuiging en onderhandeling; de processen van vertellen en luisteren; hoe mensen delict gerelateerde ervaringen onthouden en vergeten; hoe zij hun herinnering aan delict gerelateerde details kunnen helpen en hoe ze de juiste vraag op het juiste moment op de juiste manier kunnen stellen.

Doelgroep

Juristen, advocaten, particuliere rechercheurs, (huis)artsen, (psychische) hulpverleners, douaniers, controleurs, deurwaarders, etc.

Duur van de Training

  • Plenaire bijeenkomst (2 dagdelen, 8 uren)
  • Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemers

Kosten

€ 465,00 exclusief BTW per deelnemer.

De trainers

  • De trainers zijn senior experts op het gebied van observatie, recherche in verschillende observatiedisciplines; dynamische en statische observatie, toepassen van technische hulpmiddelen, non-politioneel gedrag en heimelijke operaties in binnen en buitenland.
  • Ook zijn zij specialist in securitywerkzaamheden waar observeren een kerntaak is - Predictive Profiling -, Search Detect & React.
  • De trainers zijn naast hun expertschap ook ervaren docenten binnen het veiligheidsdomein.