F.I.R.S.T.

De training 'F.I.R.S.T.'

Agressie. Een veelbesproken thema. Een groot aantal mensen heeft er dagelijks mee te maken. Dat geldt in het bijzonder voor specifieke beroepsgroepen zoals ambtenaren, zorgverleners, beveiligers, enz. Als we de oorzaak van agressief gedrag kennen en weten wat de natuurlijke reactie van de mens hierop is, kunnen we beter omgaan met agressie. CSO International ontwikkelde de training F.I.R.S.T. (Functional Intuitive Replication Scenario Training). Deelnemers leren agressie en geweld te beheersen.

De training is ontwikkeld door mensen die vanuit specialistische militaire- en politionele eenheden ervaring opdeden met geweldscenario’s. De training draait om het beheersen/bedienen van de intuïtieve handeling die bij ieder mens voorgeprogrammeerd is. Deelnemers leren weerstand te bieden aan alle vormen van agressie. Van verbale agressie tot fysiek en gewapend geweld. De methodiek is getoetst door hoogleraren, psychologen en therapeuten van onder meer de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Realistisch

Tijdens acuut gevaar schakelt het menselijk lichaam het cognitieve brein tijdelijk uit. Wat gebeurt er dan? Het aangeleerde gedrag is letterlijk niet beschikbaar. Simpel gezegd: alles wat je geleerd hebt tijdens bijvoorbeeld een agressietraining, kan je niet meer toepassen. Je reageert met een vertraging en bent niet scherp. Dat levert direct gevaar op. De training F.I.R.S.T start met de theorie over de initiële menselijke reactie; een psychologische wetenschappelijke benadering die vaak overgeslagen wordt. De inhoud van de training is gebaseerd op grove motoriek in plaats van technieken die juist een fijne motoriek en veel trainingsuren vergen.

Leerdoel en resultaat

Na het volgen van de training kan de deelnemer:

  • eerder een dreigende escalatie herkennen;
  • signalen herkennen die door de agressor worden uitgezonden;
  • een situatie controleren nog voordat er sprake is van een aanval;
  • in staat zijn om de initiële reactie bij een aanval om te zetten naar een adequate handeling.

Daarbij zal de fysieke- en mentale weerbaarheid van de deelnemer worden vergroot.

De training

De training richt zich op het voorgeprogrammeerde reactieve response op gevaar. U leert gebruik te maken van het meest betrouwbare, duurzame en verantwoordelijke beschermings-, overlevingsmechanisme van het menselijk lichaam. De training versterkt de reacties die de mens van nature wil maken.

We bieden verschillende trainingsniveaus aan. Vanzelfsprekend is maatwerk mogelijk

Doelgroep

Een voorwaarde voor deelname aan deze training is dat deelnemers fysiek en mentaal gezond zijn. De training is met name geschikt voor beroepsgroepen waar een verhoogd risico op agressie en geweld geldt.

Duur van de training

  • De training is een korte training van 3 uren, klassikaal
  • Minimaal 10 deelnemers

Kosten

€ 145,00 exclusief BTW per deelnemer

De grondlegger

Erwin van Beek is de grondlegger van de training F.I.R.S.T.. Erwin studeerde aan de sportacademie en heeft gewerkt voor het Ministerie van Defensie en de Nederlandse politie.


Deze voormalig Judoka en Thais bokser heeft nationale en internationale titels gewonnen.

Op dit moment is Erwin eigenaar van Reebok-CrossFit 020 en militaire / politie-trainer wereldwijd.