Buurtpreventie

Onze training 'Buurtpreventie'

De rol van de burger wordt steeds belangrijker in het borgen van de eigen veiligheid en die van de wijk/straat/omgeving. Buurtpreventie kan in concrete cijfers aantonen dat het werkt en criminaliteit en overlast drastisch afnemen. Hoe jij dat organiseert en wat je doet leert deze training. Hier maken we oa. gebruik van Signaleren.

Signaleren is het kunnen constateren van afwijkend gedrag van mogelijke kwaadwillende en de preventieve maatregelen die daarop genomen kunnen worden.

Bewoners weten vaak niet wanneer de politie te bellen, buren te informeren of te handelen als alleen hun gevoel zegt dat er iets niet klopt. Vaak wordt er gedacht het zal wel niets zijn.

Deze training maakt het onbewuste bewust. Kwaadwillende laten altijd een ander gedrag zien dan de onschuldige passant. Signaleren zorgt er ook voor dat er geen aannames worden gedaan. M.a.w. geen oordeel op basis van afkomst, uiterlijk, overtuiging of door het demoniseren van bepaalde groepen, maar filtert op afwijkend crimineel gedrag.

Leerdoel en resultaat

Door signaleren en communiceren ervoor zorgen dat schade aan mens, dier, bezittingen, processen en infrastructuur beperkt of voorkomen kan worden.

Het programma

 • Wat is buurtpreventie?
 • Waarom werkt het?
 • Hoe kan je het organiseren
 • Verschillende vormen van Buurtpreventie
 • Signaleren
 • Wat te doen bij onraad

Doelgroep

Bewoners in een wijk of flatgebouw.

Duur van de training

 • De opleiding is 1 dagdeel (4 uren)
 • Minimaal 6 deelnemers
 • Eventueel in overleg is een avondoefening op locatie mogelijk

Kosten

€ 285,00 exclusief BTW per deelnemer.

De trainers

 • De trainers zijn senior experts op het gebied van observatie, recherche in verschillende observatiedisciplines; dynamische en statische observatie, toepassen van technische hulpmiddelen, non-politioneel gedrag en heimelijke operaties in binnen en buitenland.
 • Ook zijn zij specialist in securitywerkzaamheden waar observeren een kerntaak is - Predictive Profiling -, Search Detect & React.
 • De trainers zijn naast hun expertschap ook ervaren docenten binnen het veiligheidsdomein.