Basiscursus BHV

Onze basiscursus 'Bedrijfshulpverlening'

Onze BHV cursus is een 1-daagse opleiding en heeft als inhoud een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretische deel wordt zo veel mogelijk beperkt zodat er zo veel mogelijk ruimte is om de handelingen praktisch te oefenen. Dit doen wij door de voorafgaande aan de cursus de cursisten te voorzien van het lesboek zodat de theorie reeds voorafgaande aan de cursus kan worden doorgenomen. Dit verhoogt het cursusrendement.

De inhoud van de cursus

De inhoud van onze BHV cursus bevat de volgende onderdelen:

 • brand en ontruiming
 • levensreddende handelingen inclusief AED


Brand en ontruiming

Een van de gevaarlijke situaties waarin u als BHV’er een helpende hand kan bieden is in geval van brand of rookvorming of als er wegens gevaarlijke stoffen of ander dreigend gevaar het bedrijfspand ontruimd moet worden. Tijdens dit cursusonderdeel leert u alles over veilig omspringen met deze zaken en de eventuele gevolgen (zoals schade en letsel) in te perken.


Levensreddend handelen

 • spoedeisende eerste hulp: reanimatie, gebruik van de AED
 • niet spoedeisende eerst hulp: uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen, wervelletsels en brandwonden
 • overige spoedeisende hulp: verslikking, shock, angina pectoris (pijn op de borst), hartinfarct, beroerte, epileptische aanvallen, suikerziekte of diabetes mellitus of hersenschudding
 • het alarmeren van de alarmdiensten


Wij hanteren maatwerk voor onze cursussen. Dit betekent dat de instructeur voorbeelden zal gebruiken die aansluiten bij uw specifieke omgeving.

Duur van de training

 • Deze training duurt 2 dagdelen (8 uren totaal)
 • Minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemers

Kosten

€ 190,00 exclusief BTW per deelnemer.

De instructeurs

Onze instructeurs bedrijfshulpverlening vergroten de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van de cursist zodat deze in staat is om wanneer het erop aan komt, adequaat te kunnen handelen. De persoonlijke veiligheid van de cursist en die van omstanders staat hierbij boven alles! Op die manier kan persoonlijk leed en/of schade worden voorkomen of beperkt blijven.

Een andere manier om de cursist gericht op te leiden, is te voorkomen dat er tijdens de cursus te lange momenten ontstaan door ‘wachten op de volgende cursist’. Door de lessen zeer praktisch in te richten zal deze verveling niet ontstaan.

Dit wordt ook bereikt door de groepssamenstelling. Het aantal cursisten zal nooit meer zijn dan tien per lessituatie. Door deze kleinschalige lessituatie zal de cursist te allen tijde de maximale aandacht krijgen waar hij of zij recht op heeft. Slechts in uitzonderlijke gevallen en op dringend verzoek van de klant zal hiervan worden afgeweken. Een gezonde interactie tussen cursist en instructeur wordt op deze manier gewaarborgd.

De instructeurs hebben in de loop der jaren een schat aan praktijkervaring opgedaan en zijn opgeleid door en hebben examen gedaan bij:

 • Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)
 • Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE)
 • Nederlandse Reanimatieraad (NRR)