Becoming a High Performance Team

De training 'Becoming a High Performance Team'

Alles wat wij als mens doen komt voort uit samenwerking tussen mensen en - tegenwoordig - ook machines. De bron is de mens en daarvoor beschikt ieder mens over 7 menselijke prestatie vaardigheden. De mate van samenwerking en de ontwikkeling van deze prestatie vaardigheden bepaald het resultaat.

Je ziet dat de meest succesvolle bedrijven hun externe groei realiseren door interne groei te ontwikkelen. Zij plaatsen de mens centraal en alle resources staan in het teken om die mensen te laten excelleren. De meest effectieve vorm om samenwerkingsverbanden te optimaliseren en de werksfeer te verbeteren

Leerdoel en resultaat

De deelnemer leert de kenmerken van een high performance team te transfereren naar de eigen situatie. Duidelijk leidende succes principes die beproefd zijn bij militaire elite eenheden vormen het fundament en de deelnemer is in staat om op de eigen werkvloer te sturen op deze succesprincipes.

Het team zal na implementatie van de high performance mindset in staat zijn:

  • tot het leveren van een hogere kwaliteit van dienst of product;
  • de teamprestatie te verhogen;
  • minder fouten te maken;
  • het ziekte verzuim te reduceren door minder aanwezigheid van stress waardoor een gezondere werkomgeving ontstaat.

Het geheel zal voor de organisatie leiden tot een verbetering van de financieel- en strategische positie.

De trainers

  • Minimaal 10 jaar ervaring bij militaire en politionele elite eenheden als teamlid/teamleider/instructeur
  • Minimaal 5 jaar ervaring in het bedrijfsleven op management of directieniveau
  • Ervaring als ondernemer

Doelgroep

De ondernemer en/of onderneming die de beste wil zijn, worden of blijven. Zij die op zoek zijn naar externe groei en realiseren dat je die kan bereiken door intern te groeien.

Duur van de training

  • Dagdeel (4 uren)
  • Maximaal 12 teamleden per sessie
  • Nu ook training op afstand via een online verbinding met afzonderlijke voorwaarden

Kosten

€ 399,00 exclusief BTW per deelnemer.