Omgang agressief gedrag

Onze training 'Omgang agressief gedrag'

Met onze ervaringen als politieambtenaar en docent geweldsbeheersing krijg je handvatten, tips en tricks vanuit de praktijk van geweldsbeheersing. Dus geen theoretische modellen maar praktische vaardigheden die echt werken. Jij leert wat agressie met jou doet en hoe je dit herkent en kan beteugelen. Vervolgens inschatten of je invloed kan uitoefenen en op een de-escalerende wijze de agressie laten afvloeien.

De trainers

  • Onze trainers zijn senior experts op het gebied van observatie, recherche in verschillende observatiedisciplines; dynamische en statische observatie, toepassen van technische hulpmiddelen, non-politioneel gedrag en heimelijke operaties in binnen en buitenland.
  • Ook zijn zij specialist in securitywerkzaamheden waar observeren een kerntaak is - Predictive Profiling -, Search Detect & React.
  • De trainers zijn naast hun expertschap ook ervaren docenten binnen het veiligheidsdomein.

Doelgroep

Tactische rechercheurs van politie en Koninklijke Marechaussee en operationele medewerkers bij particuliere beveiligingsorganisaties/ recherchebureaus.

Duur van de training

  • De opleiding is 2 dagdelen (8 uren totaal) en wordt gegeven in Hoofddorp
  • Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Kosten

€ 465,00 exclusief BTW per deelnemer.